Türkçe'de America

Telaffuz
i. Amerika

Örnek cümleler

The country Betty lives in is named The United States of America.
Betty’nin yaşadığı ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
New York is in the east of America.
New York Amerika'nın doğusundadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He told me he was going to America.
O bana Amerika'ya gittiğini söyledi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This custom is unique to America.
Bu gelenek Amerika'ya özgüdür.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There are fifty states in America.
Amerika'da elli eyalet vardır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Will she go to America next year?
Gelecek yıl Amerika'ya gidecek mi?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Will you go to America next year?
Gelecek yıl Amerika'ya gidecek misin?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
America's war with Spain was over.
Amerika'nın ispanya ile savaşı sona erdi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I want to make my home in America.
Amerika'da yaşamak istiyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Look at this large map of America.
Amerikanın bu büyük haritasına bak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com