Türkçe'de Harvard

Telaffuz
i. Harvard

İngilizce'de Harvard

n. Harvard University, private Ivy League university located in Cambridge Massachusetts (USA); city in Illinois (USA)
n. Harvard, Harvard University, private Ivy League university located in Cambridge Massachusetts; city in Illinois

Örnek cümleler

Mark graduated from Harvard in 1991.
Mark 1991 yılında Harvard'dan mezun oldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He's a professor of biology at Harvard.
Harvard'ta bir biyoloji profesörüdür.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Harvard University was founded in 1636.
Harvard Üniversitesi 1636'da kuruldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My father graduated from Harvard University.
Babam Harvard Üniversite'sinden mezun oldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It's possible that Nicholas will get into Harvard.
Nicholas'ın Harvard'a girmesi mümkündür.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas was disappointed that he couldn't get into Harvard.
Nicholas Harvard'a giremediği için hayal kırıklığına uğradı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Are you still thinking about applying to Harvard?
Harvard'a başvurmayı hala düşünüyor musun?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I can't believe that you actually got into Harvard.
Harvard'a gerçekten girdiğine inanamıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas' parents told me that he would be going to Harvard.
Nicholas'ın ebeveynleri bana onun Harvard'a gidiyor olacağını söyledi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas was shocked to hear that Mary had gotten into Harvard.
Nicholas Mary'nin Harvard'a girdiğini duyduğunda şok oldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


dictionary extension
© dictionarist.com