Türkçe'de Job

Telaffuz
f. iş yapmak, ufak tefek işler yapmak, komişyonculuk yapmak, kiraya vermek, kiralamak, zimmetine geçirmek, görevi kötüye kullanmak, işe yerleştirmek
i. Yyüp peygamber, Eyüp peygamber
i. tip, meslek, estetik ameliyat, iş, suç, kârlı iş, alet, görev

Örnek cümleler

I earn less than I need, so I need a new job.
İhtiyacım olandan daha az kazanıyorum, dolayısıyla yeni bir işe ihtiyacım var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The teacher said you did a fine job.
Öğretmen güzel bir iş yaptın dedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The teacher said you did a good job.
Öğretmen iyi bir iş yaptın dedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There is economic crisis, You might lose your job.
Ekonomik kriz var, işini kaybedebilirsin.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You should apply for that job.
Bu işe başvurmalısın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Jack lost his job yesterday. He was angry.
Jack dün işini kaybetti. Kızgındı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When i graduate from the university, i will find a job.
Üniversiteden mezun olunca bir iş bulucam.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Live every day as if it were your last, do every job as if you were the boss, drive as if all other vehicles were police cars, treat everybody else as if he were you.
Her günü son gününmüş gibi yaşa Her işi patronmuşsun gibi yap, diğer bütün arabalar polis arabasıymış gibi araba sür, herkese kendine davranıyormuş gibi davran.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Chose a job you love, and you will never have to work a day in your life.
Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That job is pretty much finished.
O iş hemen hemen bitti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. task: assignment, chore, duty, role
2. employment: vocation, business, position, post, billet, engagement, appointment
3. dupe: fool, gull, hoax© dictionarist.com