Türkçe'de abstract

Telaffuz
f. soyutlamak, özet çıkarmak, özetlemek; ayırmak; damıtmak [biy.], aşırmak; çalmak
i. soyut düşünce, özet
s. soyut, abstre, teorik, kuramsal

Örnek cümleler

The theory is too abstract for me.
Teori benim için çok soyuttur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Some abstract art is difficult to understand.
Bazı soyut sanatları anlaması zordur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The more horrifying this world becomes, the more art becomes abstract.
Ellen Key
Bu dünya ne kadar korkunç olursa, sanat o kadar soyut olur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is so abstract I cant make anything of it.
O kadar çapraşık ki, hiçbir şey anlamıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have difficulty understanding abstract modern art, especially Mondrian.
Soyut modern sanatı anlamada güçlük çekiyorum, özellikle Mondrian.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I made an abstract of a book.
Bir kitabın özetini çıkardım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Not abstract murder like shooting an unknown enemy on the battlefield, but standing in a closed room with a live human being and pulling the trigger, face to face.
Savaş alanında tanımadığın birini tüfeğinle vurmaktaki gibi, öylesine bir cinayet değil. Ama kapalı bir odada, bir adamla yüz yüze durup, ona ateş edeceksin.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It was conceived out of memory and half-forgotten impulse, and it emerged from the shadows of abstract emotions, until it was born full-grown from the mechanical realities of my fingertips.
Dünya dertlerinden uzak. anılar ve yarı unutulmuş güdülerden yaratıldı. Ve soyut duyguların gölgesinden çıkarak, parmak uçlarımın mekanik gerçekliğinde hayat buldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You have the most abstract thoughts.
Çok soyut düşüncelerin var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Abstract art is something to feel.
Soyut sanat hissedilecek bir şeydir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com