Türkçe'de act

Telaffuz
f. davranmak, hareket etmek; oynamak, numara yapmak, numarası yapmak,rol yapmak, rol oynamak; etki etmek; görevini yapmak
i. hareket, davranış, amel, fiil; oyun, numara, rol, perde [tiy.]; eylem; kanun, yasa, resmi yazı; cinsel ilişki

Örnek cümleler

To accomplish great things, we must not only act, but also dream, not only plan but also believe, best wishes for your exam.
Büyük şeyler başarmak için harekete geçmek yetmez hayal kurmalı, planlamak yetmez inanmak da gerek, sınavlarında başarılar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas insisted that he acted alone.
Nicholas tek başına hareket ettiği konusunda ısrar etti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They said he had acted shamefully.
Onun utanç verici bir biçimde davrandıklarını söylediler.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Dr. White acted as our interpreter.
Dr Beyaz bizim tercümanımız olarak görev yapmıştır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You need to stop acting so stupid.
Böyle aptalca hareket etmeyi bırakmalısın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I don't like the way Nicholas is acting.
Nicholas'ın davranma tarzını sevmiyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas acted like he didn't know Mary.
Nicholas Mary'yi tanımıyormuş gibi davrandı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas acts like nothing else matters.
Nicholas başka bir şey önemli değil gibi davranıyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In an emergency do you act quickly?
Acil bir durumda hızlı davranır mısınız?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You had better act upon his advice.
Onun nasihatına göre davransan iyi olur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

dictionary extension
© dictionarist.com