Türkçe'de add up

Telaffuz
toplamak, toplama yapmak, anlamına gelmek

Örnek cümleler

The bill added up to three thousand dollars.
Hesap üç bin dolar tuttu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The money that Chris has not paid back adds up to a large sum.
Chris'in geri ödemediği para büyük bir meblağ tutuyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Write a page a day. It will add up.
Herman Wouk
Her gün bir sayfa yazarsan, o artacaktır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If the universe is full of stars, why doesn't the light from all of them add up to make the whole sky bright all the time?
Evren yıldızlarla doluysa, neden onların hepsinden gelen ışık tüm gökyüzünü sürekli parlatmıyor?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Add up these figures.
Bu sayıları toplayın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Add up this column of figures.
Rakamları bu sütuna ekleyin.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Adding up numbers is very uplifting.
Sayıları toplamak çok mutlu edicidir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He added up the figures.
O, rakamları topladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Her excuse added up to nothing.
Onun mazareti hiçbir anlam taşımıyordu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Please add up the bill.
Lütfen fatura ekleyiniz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

enumerate: reckon, compute, number, count, numerate, sum, tallydictionary extension
© dictionarist.com