Türkçe'de amendment

Telaffuz
i. düzeltme, iyileştirme; yasayı değiştirme, yasa değişikliği

Örnek cümleler

The amendment was first proposed in 1789.
Değişiklik ilk olarak 1789'da önerildi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have not taken refuge behind the Fifth Amendment, although I may do so.
Beşinci Tashihe de sığınabilirdim ama sığınmadım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
...on the basis of the First Amendment.
...suçlamaya, Washington'a gidiyorlar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Thirteenth Amendment freed all Negro slaves.
On üçüncü yasa değişikliği tüm zenci köleleri serbest bıraktı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. legislative addition: bill, measure, act, revision, rider, supplement
2. alteration: correction, improvement, reformation, revision

dictionary extension
© dictionarist.com