Türkçe'de animate

Telaffuz
f. canlandırmak, hareketlendirmek, anime etmek, neşelendirmek, diriltmek
s. canlı, yaşayan; hareketli, neşeli, hayat dolu

Örnek cümleler

What's your favorite animated movie?
En sevdiğiniz çizgi film nedir?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There's a good program on PBS at a quarter after nine - Best Animated Movies of the Year.
Dokuz çeyrekte PBS'te güzel bir program var - Yılın En İyi Animasyon Filmleri.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Peru is an economically underdeveloped country and just waiting to be animated by our highly civilized culture.
Peru az gelişmiş bir ülkedir ve henüz oldukça uygar kültürümüz tarafından canlandırılmayı beklemektedir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The soldiers were animated by the song.
Askerler şarkıyla canlandırıldı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom became animated.
Tom hareketli oldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!dictionary extension
© dictionarist.com