Türkçe'de anxiety

Telaffuz
i. endişe, kaygı, merak, sıkıntı, bunaltı, vesvese; heves, can atma

Örnek cümleler

Her anxiety almost drove her wild.
Onun korkusu neredeyse onu çılgına çevirdi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He caused his parents a lot of anxiety.
Ailesini çok endişelendirdi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He's suffering from a chronic anxiety, and...
-And what?-
Antisocial personality disorder. Sociopathy.
Kronik endişe sıkıntısı var ve..
-Ve ne?
Anti sosyal kişilik bozukluğu. Sosyopati.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There are no limits. Neither to thought nor to feelings It's anxiety that sets limits.
Hiç sınır yok. Ne düşüncelere ne duygulara. limitleri koyan endişedir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Every tomorrow has two handles. We can take hold of it with the handle of anxiety or the handle of faith.
Henry Ward Beecher
Her yarının iki tane tutma yeri vardır. Korku tutmacıyla tutabiliriz veya kader tutmacıyla.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Be aware. Don't let your anxiety control you. Go to work. Go to school.
Dikkatli ol. Endişenin seni kontrol etmesine izin verme. İşe git. Okula git.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Maybe if you try saying the first thing.. that comes into your mind, we can get at the root anxiety. Just say it, no matter how silly it seems to you.
Belki aklına gelen ilk şeyi söylersen, endişenin köküne inebiliriz. Sana ne kadar aptalca gelirse gelsin, sadece söyle.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When my mother is not in a house.. I get very nervous. Soon I'm gonna have an anxiety attack. Do you know what to do if I have an anxiety attack? You make me breathe into a paper bag.
Annem evde olmadığı zaman çok gergin olurum. Birazdan bir endişe nöbeti geçireceğim. Nöbet geçirirsem ne yapılacağını biliyor musun? Kağıt torbanın içine nefes aldırırsın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Constant worry and never ending anxiety…
Yani devamlı endişe ve bitmeyen huzursuzluk...
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Anxiety is the worst demon in life.
Anksiyete hayatta en kötü iblis.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. worry: concern, trouble, care
2. distress: trepidation, apprehension, pain, worry, sorrow, dread, fear
3. eagerness: zeal, fervour, enthusiasm© dictionarist.com