Türkçe'de armor

Telaffuz
f. zırhla kaplamak
i. zırh

Örnek cümleler

Let all those who go to don armour tomorrow! They should rest.
Yarın zırh giymeye gideceklere izin verelim! Dinlenmeliler.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
- Excellent, sir. If you'd step this way... Now my knight has chosen his armor. Shouldn't we be on our way?
- Well, Trubshaw's a man worth meeting.
- Mükemmel, efendim. Bu taraftan gelirseniz... Şimdi şövalyem silahını seçti. Yola çıkmamız gerekmiyor mu?
- Eh, Trubshaw buluşmaya değer bir adam.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Both guards were lying on the ground near the armored truck.
Her iki güvenlik görevlisi de zırhlı aracın yanında yerde yatıyordu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The ice is thin, Alexander. It might break under us The Germans' armor is heavier.
Bu ince, Aleksandr. altımızda kırılabilir. Almanların zırhları daha ağır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I've just seen two cars crash into an armored truck.
Az önce iki aracın zırhlı bir araca çarptığını gördüm.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He attracted me by three things his candid simplicity, his marvellous familiarity with ancient armour, and the restfulness of his company.
Üç şeyiyle ilgimi çekti açık yürekli samimiyeti, antika zırhı ile harika yakınlığı ve arkadaşlığının sakinliği.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Fortitude is the marshal of thought, the armor of the will, and the fort of reason.
Francis Bacon
Sebat; düşüncenin mareşalı, isteğin silahı, ve nedenin istihkamıdır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I loved the curve of his muscled arms and he looked so handsome in the armour of the Roman Legionnaire.
Kaslı kollarının kıvrımlarını sevmiştim. Roma lejyoner zırhı içinde yakışıklı görünüyordu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Atatürk was a knight is shining armour who would save our country.
Atatürk ülkemizi kurtaracak kahramandı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A breastplate is a usually metal plate worn as defensive armor by the cavalrys.
Bir zırh genelde şövalyelerin giydiği metal bir tabakadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

protective covering made of metal and used in combat: body armor, shield, armour, body armour, cataphract, buckler, protection, coat of mail, protective covering, suit of armor, protective cover, suit of armour
a squire carrying the armor of a knight: armiger, squire
covered with heavy steel: armored, steel-plated, armour-clad, armour-plated, armor-plated, armoured
covered with heavy steel: armored, steel-plated, armour-clad, armour-plated, armoured, armor-clad
tough more-or-less rigid protective covering of an animal or plant: protective covering, armour
a military unit consisting of armored fighting vehicles: military unit, force, armour, military group, military force
equip with armor: fit, armour, fit out, outfit, equip© dictionarist.com