Türkçe'de aspect

Telaffuz
i. görünüş, görünüm, görüş, bakım; hal, tavır, çehre, yön; cephe

Örnek cümleler

Imagination affects every aspect of our lives.
Hayal hayatlarımızın her yönünü etkilemektedir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We studied Greek culture from various aspects.
Çeşitli yönleriyle Yunan kültürünü inceledik.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He stressed the convenient aspects of city life.
ޞehir hayatının elverişli yönlerini vurguladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I was disappointed not to get what I wanted, but it was an excellent introduction to some of the stranger aspects of English culture.
İstediğimi gerçekleştiremediğim için hayal kırıklığına uğramıştım, ancak İngiliz kültürünün tuhaf yönlerinden birisine mükemmel bir giriş yapmıştım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This study aims at revisiting the sub-field of interpreting that covers the rendering of social services to those who need them, namely Community Interpreting (CI), under the light of the example set by Emergency and Disaster Interpreting (Afette Rehber Çevirmenlik/ARÇ) as a type emerging from Turkish experience and thus re-evaluating both the concept of CI and the specifying aspects of ARÇ as a sub-field of it.
Bu çalışma Toplum Çevirmenliği (TÇ) adı verilen ve ihtiyaç duyan kişilere toplum hizmetlerinin ulaştırılmasını kapsayan sözlü çeviri alt alanına Türkiye çıkışlı bir örnek olarak Afette Rehber Çevirmenlik (ARÇ) örneğinde yeniden bakmayı ve bu bağlamda hem TÇ kavramını hem de onun bir alt alanı olarak ARÇ’ın özgül farklarını belirginleştirmeyi amaçlamaktadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He was a goggle-eyed gentleman of a perplexed aspect, and his demeanour became unbearable.
Şaşı, yüzünde şaşkın bir ifade olan biriydi ve davranışları giderek tahammül edilemez bir hal almıştı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In such an environment, a new initiative in the communication aspect of Turkey-EU relations is indispensible for both sides.
Bugünkü ortamda iletişim boyutunda yeni bir hamle hem Türkiye hem AB için zaruridir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Education is one of the most essential aspects of life.
Eğitim, yaşamın en temel yönlerinden biridir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The instrumental case is one of the most graceful aspects of the Russian language.
Araç durumu Rus dilinin en zarif yönlerinden biridir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There are other aspects.
Diğer bakış açıları var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. attitude: exposure, bearing, presence, light, shape, outlook, point of view
2. appearance: manner, look, guise, attitude, mien, countenance, set© dictionarist.com