Türkçe'de assistance

Telaffuz
i. yardım, destek

Örnek cümleler

Call me if you need my assistance.
Yardımıma ihtiyacın olursa beni ara.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Can I be of any assistance to you?
Ben size yardımcı olabilir miyim?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Perhaps I can be of some assistance.
Belki biraz yardım edebilirim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I owe my success to her assistance.
Başarımı onun yardımına borçluyum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Thank you for your kind assistance.
Nazik yardımın için teşekkür ederim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I found it necessary to get assistance.
Yardım almayı gerekli buldum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Your assistance is indispensable for us.
Yardımın bizim için vazgeçilmezdir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Please dial 619 -555-1212 for Directory Assistance in that area.
O alanın Telefon Rehberi yardımı için lütfen 619 -555-1212'yı arayın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
ARÇ refers to the interpreting services rendered for foreign search and rescue and relief teams that serve in a country within the frame of international disaster and emergency assistance.
ARÇ uluslararası yardımlaşma bağlamında acil durum ve afetlerde bir ülkeye yardıma gelen yabancı arama kurtarma ve yardım ekiplerine verilen sözlü çeviri hizmetlerini kapsamaktadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
After giving an overview of the definitions and contexts of CI in the world and in Turkey and the place of ARÇ within that frame, the article attempts at providing an evaluation of the specificities and novelties that ARÇ might have brought to CI practices at its 13th year within the context of international emergency and disaster assistance processes by means of the data compiled from ARÇ practices.
Çalışma dünyada ve Türkiye’de TÇ tanımları ve bağlamları çerçevesinde ARÇ’ın yerini irdeledikten sonra 13. yılına giren ARÇ uygulamalarından elde edilen somut veriler yoluyla ARÇ’ın bir TÇ uygulaması olarak konumunu ve niteliğini sorgulayarak ARÇ’ın uluslararası acil durum ve afet yardımlaşması süreçleri bağlamında TÇ uygulamalarına getirmiş olabileceği farklılık ve yenilikleri değerlendirmeye çalışmaktadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

help: aid, benefit, furtherance, avail, relief, service, succour© dictionarist.com