Türkçe'de attached

Telaffuz
s. bağlı, ekli, takılı, yapışık, bitişik, sabit

Örnek cümleler

He attached the trailer to his car.
O römorku arabasına taktı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The button is attached to the dress.
Elbiseye düğme eklenmiş.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas attached the string to the kite.
Nicholas ipi uçurtmaya bağladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She is deeply attached to her parents.
O anne ve babasına derinden bağlıdır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have attached a Microsoft Excel file.
Ben bir Microsoft Excel dosyası yükledim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mary is very attached to the little girl.
Mary küçük kıza çok bağlı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I attached my signature to the document.
Evraka imzamı ekledim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I forgot to attach a stamp to the envelope.
Zarfa bir pul yapıştırmayı unuttum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Don't forget to attach your photo to the application form.
Başvuru formuna fotoğraf eklemeyi unutma.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
- It is attached to the hawk to prevent her escaping. With luck, she will not attempt to fly away.
- Kaçmasını engellemek için atmacaya bağlı. Şansımız varsa, uçmaya yeltenmeyecek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

intimate: familiar, close, confidential, trusted, devoted, physical, dear© dictionarist.com