Türkçe'de baron

Telaffuz
i. baron, büyük işadamı, kral (Argo); büyük sığır eti parçası

İngilizce'de baron

Telaffuz
n. nobleman, count, ruler
n. baron, count, ruler
n. baron, count

Örnek cümleler

Have you ever stared into the eyes of a religious fanatic, Baron?
Hiç köktendinci bir fanatiğin gözlerinin içine baktın mı, Baron?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Baron Kratzmar and The Gardener are one and the same person. A close friend of Lady Tunova, a scientist, a philantropist.
Baron Kratzmar ve Bahçıvan aynı kişi. Leydi Tunova'nın yakın arkadaşı, bilim adamı, hayır sever.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
- I have a tape where he's threatened with death. By the baron.
- I wouldn't want it to get lost.
- It's well hidden.
- If I understand it correctly, Ledda's testimony is the only thing we've got.
- Ölümle tehdit edildiği bir teyp var elimde. Baron tarafından.
- Kaybolmasını istemem.
- Çok iyi gizlendi.
- Eğer doğru anladıysam, Ledda'nın ifadesi elimizdeki tek şey.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
- She arranged for me a new place for my headquaters. No place is more secure or pleasant. My host is now the Baron de Ferte, an ex-cavalry officer.
- Karargahım için bana yeni bir yer ayarladı. Daha güzel ve güvenli başka bir yer daha yok. Şimdiki ev sahibim Ferte Baronu, eski bir süvari subayı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Big day! The Baron's invited him to his palace. He promised to show him plants that eat meat.
Büyük gün! Baron onu sarayına davet etti. Ona et yiyen bitkileri göstereceğine söz verdi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If you, Herr Baron, will do me the honour of visiting my humble abode, I think you will be interested in what I have to show you.
Baron, eğer mütevazi evimi ziyaret etme şerefini bahşederseniz size göstereceğim şeylerle ilgileneceğinizi düşünüyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

nobleman: tycoon, aristocrat, magnate, lord, mogul, noble, industrialistdictionary extension
© dictionarist.com