Türkçe'de bill

Telaffuz
f. fatura etmek, fatura çıkarmak, afişe etmek; sevişmek, gagalarını sürterek sevişmek; ilan etmek
i. fatura, hesap, kâğıt para, banknot, senet, tahvil, afiş, poster, tiyatro programı, tasarı, beyanname, gaga, burun, uzantı, balta (eski), keser

Örnek cümleler

A bird eats with its bill.
Kuşlar gagalarıyla yerler.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Father paid our food bill.
Babam yediklerimizin faturasını ödedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A dollar bill is money.
Banknot, bir dolar değerindeki paradır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A bird has two wings, feathers and a bill.
Kuşların iki kanadı, tüyleri ve gagaları vardır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill gave a bitter laugh.
Bill şiddetli bir kahkaha attı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill will come to my party.
Bill partime gelecek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill will arrive at my party.
Bill partimde bulunacak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When I called bill he said,  “I am coming to your party."
Bill’e telefon ettiğimde, «Partine geliyorum»dedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill came to my party.
Bill partime geldi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bill can count to ten.
Bill, ona kadar sayabilir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. announcement: advertisement, broadside, bulletin, circular, handbill, notice, placard
2. account: statement, invoice, reckoning, tab, score
3. beak: projection, mandible, nib
4. proposed law: act, draft, law, measure, proposal
5. invoice: dun, solicit
6. announce: advertise, post, publicise, publicize, publish

dictionary extension
© dictionarist.com