Türkçe'de bravery

Telaffuz
i. cesaret, kahramanlık, mertlik, yiğitlik, ihtişam, görkem

Örnek cümleler

Nicholas admired Mary for her bravery.
Nicholas onun cesareti için Mary'ye hayran.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Because of his bravery I had confidence in him.
Cesaretinden dolayı ona güvenim vardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bravery is a great virtue.
Kahramanlık büyük bir erdemdir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
His bravery is worthy of praise.
Cesareti, övgüye değer.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
His bravery to save the child from drowning is above praise.
Çocuğu boğulmaktan kurtarmak için onun cesareti övgü üstü.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom admired Mary for her bravery.
Tom onun cesareti için Mary'ye hayran.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We admire her for her bravery.
Biz onun cesareti için ona hayranız.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

audacity: boldness, daring, courage, heroism, intrepidity


© dictionarist.com