Türkçe'de calculation

Telaffuz
i. hesaplama, hesap, hesap sonucu, tahmin, öngörü, düşünüp taşınma, çıkar hesabı

Örnek cümleler

I've been doing some calculations.
Bazı hesaplamalar yapıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
All which is beautiful and noble is the result of reason and calculation.
Charles Baudelaire
Tüm güzel ve asil olanlar öngörünün ve aklın sonucudur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our calculation indicate that they abducted these children between 8:30 and 8:45.
Tahminlerimize göre bu çovukları 8.30 ve 8.45 arasında kaçırdılar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If Fogg's calculations are correct, he will have circled the glob and returned to England in a fortnight.
Eğer Fogg'un hesapları doğruysa, iki hafta içinde dünyayı dolaşmış ve İngiltere'ye dönmüş olacak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
By 1845, Le Verrier had become interested in the motion of the planet Uranus. Uranus did not have the orbit scientists expected it to have based on their mathematical calculations.
1845'e kadar Le Verrier Uranüs gezegeninin hareketiyle ilgilendi. Uranüsün bilim adamlarının onların matematiksel hesaplarına dayalı bir yörüngesi yoktu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Have you checked your calculations?
Hesapları kontrol ettin mi?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Through mathematical calculations, Le Verrier predicted the presence of another planet beyond Uranus. The gravitational pull of this planet would explain the unusual motion of Uranus.
Matematiksel hesaplamalar yoluyla Le Verrier Uranüsün ötesindeki başka gezegenin varlığını tahmin etti. Bu gezegenin yer çekimi Uranüsün sıradışı hareketini açıkladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom is doing some calculations.
Tom bazı hesaplamalar yapıyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
According to my calculation, she should be in India by now.
Benim hesaplamama göre, o şimdiye kadar Hindistan'da olmalı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Back then, all the calculations were done by hand.
O zamanlar, tüm hesaplamalar elle yapıldı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!dictionary extension
© dictionarist.com