Türkçe'de clamour

Telaffuz
i. gürültü, karışıklık, patırtı, yaygara, feryat, haykırma
i. gürültü etmek, yaygara koparmak

Örnek cümleler

They're all clamoring to get their money back.
Onların hepsi paralarını geri almak için yaygara koparıyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. agitation: bedlam, lament, furor, outcry, commotion, shouting, remonstrance
2. noise: uproar, racket, din, hubbub, hullabaloo, tumult, hue and cry
3. vociferate: roar, yell, cry out, bellow, howl, shout, scream
4. demand noisily: demand, complain, brawl, remonstrate, protest, importune© dictionarist.com