Türkçe'de climbing

Telaffuz
i. tırmanış, tırmanma, dağcılık, artış

Örnek cümleler

See the cat climb the tree.
Kedi ağaca nasıl tırmanıyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Can you climb that hill?
Şu tepeye tırmanabilir misin?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When I climbed the hill, I could see the whole view.
Tepeye tırmanınca bütün manzarayı görebildim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Trusting God won’t make the mountain smaller but it will make climbing easier. Hope you will be able to climb all your mountains always. Good Luck
Yaratıcığa gücenmek dağları küçültmese de tırmanmayı kolaylaştırır. Umarım her zaman önüne çıkan bütün dağları aşarsın. İyi şanslar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Prices have been climbing steadily.
Fiyatlar sürekli tırmanmaktadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas is attempting to climb the rock.
Nicholas kayaya tırmanma girişiminde bulunuyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We are going to climb that mountain.
Biz o dağa tırmanacağız.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They climbed the rugged north face.
Engebeli kuzey yüzüne tırmandılar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They climbed to the top of a cliff.
Sarp bir kayalığın tepesine tırmandılar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas tried climbing the tall tree.
Nicholas yüksek ağaca tırmanmaya çalıştı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

ascent: rising, ascension, rise, mounting© dictionarist.com