Türkçe'de considerate

Telaffuz
s. saygılı, düşünceli, nazik, anlayışlı

Örnek cümleler

We should be considerate to the old.
Yaşlılara karşı saygılı olmalıyız.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Doris is considerate of everybody's feelings.
Doris herkesin hislerine karşı saygılı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You should be more considerate of your parents.
Ailene daha saygılı olmalısın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Although, it is considerate to let your partner know your plans, so she won't worry.
Yine de, merak etmesin diye partnerini planlarından haberdar etmek nezakettir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It was very considerate of Mr. Yamada to send his secretary a bouquet of flowers on her birthday.
Bay Yamada sekreterine doğum gününde bir buket çiçek gönderdiği için çok düşünceliydi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Not everyone is as considerate as you are.
Herkes senin kadar düşünceli değil.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Not everyone is as considerate as you.
Herkes senin kadar hürmetkar değil.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They were very considerate.
Onlar çok hürmetkardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He is a considerate father.
O, düşünceli bir babadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My friend Kei is beautiful, but she is not considerate to others.
Arkadaşım Kei güzel, ama başkalarına saygılı değil.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

obliging: accommodating, helpful, kind, neighbourly

dictionary extension
© dictionarist.com