Türkçe'de count

Telaffuz
f. saymak; hesaba katmak, varsaymak; addetmek, sayı saymak, sayılmak; önemi olmak
i. sayma, sayı; hesap, hesaba katma, önemseme; dava maddesi, iddialar; kont

Örnek cümleler

Bill can count to ten.
Bill, ona kadar sayabilir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I will help you. You can count on me.
Sana yardım edeceğim. Bana güvenebilirsin.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When you count them you say: 1234567 8.
Elmaları şöyle sayanz: 1234567 8
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Close your eyes and count to ten.
Gözlerini kapa ve ona kadar say.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas and Mary counted the ballots.
Nicholas ve Mary oy pusulalarını saydılar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I never counted on his being rich.
Onun zengin olmasına asla güvenmedim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm counting the number of people.
Ben insanların sayısını sayıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You'd better not count on a raise.
Zam beklemesen iyi olur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm very busy so don't count on me.
Çok meşgulüm bu yüzden bana güvenme.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My son can count up to a hundred now.
Oğlum şu an yüze kadar sayabiliyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. enumerate: reckon, compute, number, add up, numerate, sum, tale
2. nobleman: peer
3. influence: weight, telldictionary extension
© dictionarist.com