Türkçe'de decrease

Telaffuz
f. küçülmek, azaltmak, eksiltmek, inmek, düşmek, eksilmek, küçültmek, azalmak
i. azalma, eksiltme, azaltma, küçülme, eksilme; düşüş

Örnek cümleler

This medicine will decrease your pain.
Bu ilaç ağrını azaltacak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What should you do to decrease your debt?
Borcunu azaltmak için ne yapmalısın?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They should decrease the sugar in these muffins.
Bu kurabiyelerdeki şekeri azaltmalılar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Sixteen million new jobs were created, while inflation significantly decreased
Enflasyon belirgin bir şekilde azalırken 16 milyon iş ortamı yaratıldı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If blood pressure decreases, the heart beats faster in an attempt to raise it. This is called reflex tachycardia.
Eğer kan basıncı düşerse, kalp onu arttırma çabasıyla daha hızlı atar. Buna refleks taşikardi denir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Reagan-era tax bills was a 1% decrease in government revenues when compared to Treasury Department revenue estimates
Reagan devri vergi faturaları, Hazinenin gelir tahminleriyle kıyaslandığında, hükümet gelirlerinde %1lik bir düşüşe neden oldu
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The number of the eagles in the world is decreasing steadily.
Dünyadaki kartalların sayısı giderek azalmakta.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We hunt snakes every day but since they propagate very quickly, those snakes' numbers never decrease.
Biz de her gün pek çok yılan avlarız fakat çabuk ürediklerinden sayıları hiç azalmaz bu yılanların.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A recent survey shows that the number of smokers is decreasing.
Son zamanlarda yapılan bir araştırma sigara içenlerin sayısının azaldığını göstermektedir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Canadian wheat prices are forecast to decrease.
Kanada'da buğday fiyatlarının azalacağı tahmin edilmektedir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. decline: lower, abate, bate, reduce, contract, drain, shrivel
2. reduction: remission, abatement, shrinkage, slack, contraction, decline
3. reduce: cut, curtail, check, lower, curb, abridge, hushdictionary extension
© dictionarist.com