Türkçe'de device

Telaffuz
i. alet; hile, oyun; arma; eğilim; istek; cihaz, makine; işaret, nişan

Örnek cümleler

He likes to take electric devices apart.
Elektrikli cihazları parçalarına ayırmayı seviyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The guys at Langle cribbed the design from a Russian device they pulled from the American embassy.
Langle'daki adamlar, Amerikan elçiliğinden çıkardıkları Rus malı bir aygıttan modeli kopya ettiler.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In this post we are focusing on designs that are specifically optimized for mobile devices, in particular iPhone.
Bu yazıda mobil cihazlar için optimize edilmiş tasarımları özellikle de Iphone için olanları ele aldık(inceledik).
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Now tell me, man. Where does your evil daddy keep the mind device? Where does the evil doctor keep it?
Şimdi söyle bana adamım. Kötü babacığın zihin aygıtını nerede muhafaza ediyor? Kötü doktor onu nerede saklıyor?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When I give the word, pull the cord on the right side flap. Your seat cushions are also equipped with a flotation device.
Parolayı söylediğimde, sağdaki flapta bulunan kordonu çek. Koltuk minderlerin aynı zamanda yüzme aygıtı ile de donatılmıştır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
But it does shut down every know power source, all electrical devices cars, aeroplanes, toasters, computers, everything...even batteries.
Arabalar, uçaklar, tost makineleri, bilgisayarlar vb.tüm elektrikli aletleri hatta pilleri bile devre dışı bırakıyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Just before the Cylon attack the entire defence mainframe was destroyed by this device.
Cylon'un saldırısından hemen öncesinde bu cihaz tüm savunma anasistemi yok etti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
- They know there's no jamming device.
- How can you tell?
- They're about to launch.
- Get Pierce on the line!
- Done.
- What the hell are you doing? The planet's set to blow.
- Yayın aleti olmadığını biliyorlar.
- Nasıl bilebildin?
- Başlamak üzereler.
- Pierce'i bağla!
- Tamamdır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Uh-oh, I can't reach the device.
Cihaza ulaşamıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I know, but I can't reach the device.
Biliyorum, ama cihaza ulaşamıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com