Türkçe'de disappear

Telaffuz
f. gözden kaybolmak, yok olmak, kaybolmak, ortadan kaybolmak; unutulup gitmek

Örnek cümleler

The sun disappeared behind a cloud.
Güneş bir bulutun arkasında kayboldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Many forms of life are disappearing.
Birçok hayat formu kayboluyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Small family farms were disappearing.
Küçük aile çiftlikleri yok oluyorlardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas disappeared without leaving a trace.
Nicholas bir iz bırakmadan ortadan kayboldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The little boy disappeared down the road.
Küçük çocuk yolun aşağısında kayboldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The ice in the Arctic Sea is disappearing.
Arktik denizindeki buz tabakası yok oluyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The pickpocket disappeared into the crowd.
Yankesici kalabalıkta kayboldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
All the snow on the mountain has disappeared.
Dağdaki tüm kar yok olmuştu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He disappeared into a dark corner at the back of the shop.
Mağazanın arkasındaki karanlık bir köşede gözden kayboldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She slowly disappeared into the foggy forest.
Sisli ormanda yavaşça gözden kayboldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

fade: dissolve, disperse, pass away, evaporate, vanish© dictionarist.com