Türkçe'de establish

Telaffuz
f. kurmak, yapmak, yerleştirmek, kanıtlamak, belirlemek, saptamak, pekiştirmek

Örnek cümleler

They had been working for a big company before they established their own company in November, 1999.
Onlar, Kasım 1999’da kendi şirketlerini kurana kadar, büyük bir şirket için çalışıyorlardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Newton established the law of gravity.
Newton yerçekimi yasasını kanıtlamıştır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The school was established in 1650.
Okul 1650'de kuruldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Disneyland was established in 1955.
Disneyland 1955'te kuruldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I will establish myself as a lawyer.
Bir avukat olarak kariyer yapacağım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A temporary government was established.
Geçici bir hükümet kuruldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This college was established in 1910.
Bu üniversite 1910 yılında kurulmuştur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This company was established in 1930.
Bu şirket 1910 yılında kurulmuştur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They established official relations in 1979.
1979'da resmi ilişkiler kurdular.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I appreciate what your job is here - even though I think you're a little young - to establish a protocol between the CIA and their latest double agent.
CIA ve onların en son ikili ajanı arasında bir protokol tesis etmek için biraz genç olduğunu düşünsem bile, buradaki işinin mahiyetini takdir ediyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

dictionary extension
© dictionarist.com