Türkçe'de example

Telaffuz
i. örnek, misal, ibret, ders

Örnek cümleler

The world is blessed with beautiful, valuable, elegant, and priceless creations, and you are a good example
Dünya güzel, değerli, zarif ve eşsiz şeylerle bezeli ve sen bunların en iyi örneğisin.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There are many examples of beauty.
Çok sayıda güzellik örnekleri vardır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Why don't you follow Nicholas' example?
Nicholas'ın örneğini niçin takip etmiyorsunuz?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Compare your composition with the example.
Kompozisyonunuzu örnekle karşılaştırın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He illustrated the problem with an example.
Sorunu bir örnekle açıkladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As an example, Bristow met with a Rambaldi disciple on the Amalfi coast at exactly the time his death was prophesied.
Örnek olarak, Bristow, tam olarak ölümünün önceden haber verildiği vakitte, Amalfi sahilinde bir Rambaldi müridiyle karşılaştı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Everyone coming together is an example of fusion.
Birlikte gelen herkes füzyonun bir örneğidir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That accident is a good example of his carelessness.
O kaza onun umursamazlığının iyi bir örneğidir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He's a tiger when he's angry is an example of metaphor.
O kızdığı zaman bir kaplandır sözü metafora bir örnektir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, this time, our strategy will be a memorable one. It will set an example for the whole world.
Yine de bu sefer, stratejimiz unutulmaz olacak. Bütün dünya için bir örnek olacak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

pattern: standard, archetype, exemplar, guide, model, original


© dictionarist.com