Türkçe'de failure

Telaffuz
i. eksiklik, yokluk, aksatma, kusur, bulunmama, yapmama, ihmal, başarısızlık, kıtlık, iflas, batma, bozukluk, sekte, yetmezlik, tükenme, dinme, fiyasko, hayal kırıklığı

Örnek cümleler

The peace talks ended in failure.
Barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Don't dwell on your past failures.
Geçmiş hatalarının üzerinde durma.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She blamed her failure on bad luck.
Başarısızlığını kötü şansa bağladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They blamed Benjamin for the failure.
Onlar başarısızlık için Benjamin'u suçladılar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I was surprised to hear of his failure.
Onun başarısızlığını duyduğuma şaşırdım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am to blame for my son's failure.
Oğlumun hatası için ben suçluyum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Don't blame others for your failure.
Başarısızlığın için diğerlerini suçlama.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You are to blame for the failure.
Başarısızlığın suçlusu sensin.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He blames his failure on bad luck.
Hatası için kötü şansını suçluyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am responsible for this failure.
Bu başarısızlıktan sorumluyum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com