Türkçe'de family

Telaffuz
i. aile, ev halkı, sülale, soy, familya, küme
s. aileye ait, aile, ailevi

Örnek cümleler

How much do the zoo tickets coast for a family for three?
Üç kişilik bir aile için hayvanat bahçesi biletleri ne kadara mal oluyor?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She doesn’t visit her family in October.
Ailesini Ekim’de ziyaret etmez.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Patience with family is love; patience with others is respect; patience with self is confidence; and patience with God is faith!
Aileye karşı sabra sevgi, diğerlerine karşı sabra saygı, kedimize karşı sabrımıza özgüven ve Allah’tan gelene sabır etmeye ise iman denir!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There will be a family meeting in September.
Eylül’de bir aile toplantısı olacak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You must love family life or never get married.  
Aile hayatını sevmek zorundasın ya da hiç evlenmemelisin. 
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The lady came from a good family.
Hanımefendi iyi bir aileden geliyordu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The whole family was sick in bed.
Bütün aile yatakta hastadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Practically every family has a TV.
Neredeyse her ailede televizyon var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He took a photograph of the family.
Ailenin bir fotoğrafını çekti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She knows nothing about your family.
Aileniz hakkında hiçbir şey bilmiyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. household: folks, house
2. relations: clan, kith, folk, house, kindred, lineage, race
3. class: order, genus, species, subdivision
4. offspring: progeny, antecedents, descent, ancestrydictionary extension
© dictionarist.com