Türkçe'de first

Telaffuz
i. başlangıç, birincilik, birinci gelen şey
s. ilk, birinci, baş, başta gelen, önde gelen
zf. ilk olarak, başta, ilkönce, ilk kez, önce, öncelikle

Örnek cümleler

June is blind in one eye.
June'un tek gözü kör.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Here are the numbers one through ten: 123456789 10
İşte birden ona kadarki sayılar: 12345678910
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The first day of the week is Sunday.
Haftanın ilk günü pazardır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I always feel exited on the first day of the school.
Okul ilk gününde her zaman heyecanlı olurum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She will understand me one day.
Beni bir gün anlayacak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The dromedary is a camel that has one hump on its back.
Hecin, sırtında bir tek hörgücü olan bir devedir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Father gave every one of the children a dime.
Babam her çocuğa bir daym verdi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Each means every one of two or more people.
İki ya da daha çok insandan tek tek bahsederken her bir denir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You may read one or the other.
Şunu ya da ötekini okuyabilirsin.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Bob is holding one end of the rope.
Bob ipin bir ucunu tutuyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. original: earliest, beginning, initial, anterior, maiden, primeval, incipient
2. foremost: inaugural, initial, leading
3. chief: arch, greatest, champion, prime, foremost, head, leading
4. least: slightest, smallest© dictionarist.com