Türkçe'de gentle

Telaffuz
s. kibar, nazik, hoşgörülü, anlayışlı, uysal, yumuşak

Örnek cümleler

Mary is very gentle with her baby sister.
Mary bebek kızkardeşine karşı çok kibardır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The doctor is gentle with his patients.
Doktor hastalarına karşı nazik.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She spoke to the children in a gentle voice.
Çocuklarla yumuşak bir sesle konuştu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Which pets are blessed with the fairest forms and face? Which pets know best all the gentle social graces?
Hangi evcil hayvanlar en şirin şekle ve yüze sahiptir? Hangi evcil hayvanlar nazik sosyal tavırları en iyi şekilde bilirler?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The smile of love opens heavens to me.. I share her pangs of terror. Do you have other fears, gentle Aida?
Aşkın gülüşü cenneti bana açıyor... Onun acısını bende paylaşıyorum. Senin başka korkuların var mı, nazik Aida?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Three long years... It makes you much more gentle. You've gotten sexy. I've grown up since then.
Üç koca yıl... Seni daha da nazik yapıyor. Sen oldukça çekici olmuşsunç Bende olgunlaştım o zamandan beri.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He's, well, he's brave and he's reckless and yet he's gentle and kind.
Çok iyi birisi, cesur, gözükara, nazik ve kibar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Cattle are like women... Sometimes you have to be firm. Sometimes you have to be gentle .
Sığırlar kadınlara benzer... Bazen sert davranmanız gerekir... Bazen de nazik...
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I wish I could be chosen for that honour. Did no other dream.. ...more sweet or gentle ever speak to your heart?
Keşke bende o şerefe nail olabilsem? Başka hiçbirşeyi istemiyorum? Senin yüreğine girmekten daha nazik ve tatlı birşey düşleyemiyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This morning I would give anything to kiss your gentle hands, and perhaps above your neck.
Bu sabah senin narin ellerini ve belki de boynundan daha yukarısını öpmek için her şeyi verebilirdim
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com