Türkçe'de gist

Telaffuz
i. öz, özet, ana fikir, asıl

Örnek cümleler

I got the gist of what he was saying.
Söylediklerinin ana fikrini anladım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas only got the gist of what Mary was saying.
Nicholas sadece Mary'nin söylediklerinin ana fikrini anladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Give me the gist.
Özet geç.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In reality, the explanation is a bit more complicated than this, but you get the gist.
Açıklama gerçekte bundan biraz daha karmaşık, ama sen özü anladın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom only got the gist of what Mary was saying.
Tom sadece Mary'nin söylediklerinin ana fikrini anladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

core: heart, meat, essence, point, short, upshot, substance


© dictionarist.com