Türkçe'de hatch

Telaffuz
f. civciv çıkarmak, kuluçkaya yatırmak, gizlice hazırlamak, iş çevirmek, yumurtadan çıkmak, çıkmak, olmak, büyümek, tarama yapmak, ince ince çizmek
i. bölme, civcivler, kapak, ambar kapağı, servis penceresi, civciv çıkarma, ince çizgi, tarama

Örnek cümleler

Do not count your chickens before they are hatched.
Dereyi görmeden paçaları sıvama.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am entering escape trunk. Inner hatch looks intact. It's just flooded. All right. I'm gonna open her up.
Kaçış bölmesine giriyorum. İç bölümde bir değişiklik yok gibi görünüyor. Su basmış sadece. Pekala. (Kapağı) açacağım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Down the hatch.
Yuvarla gitsin.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You may be disappointed if you count your chickens before they hatch.
Dereyi görmeden paçaları sıvarsan, hayal kırıklığına uğrayabilirsin.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We hatched a plan that would have the young Pharaoh, Cleopatra, delivered to the great Roman leader, rolled up in a carpet!
Genç Firavun Kleopatra olacağının, bir halı içinde sarılı olarak büyük Roma liderine ulaşacağının planını yapmıştık!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In three weeks chicks will hatch from the eggs.
Üç hafta içinde yumurtalardan civcivler çıkacak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Soon the eggs will hatch and baby birds will live in the nest.
Kısa bir süre sonra yavru kuşlar yumurtalardan çıkıp yuvada yaşamaya başlayacaklar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That's a task successfully hatched, matched, and despatched.
Bu baştan aşağı tamamlanmış/bitmiş bir ödev.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The hen sits on the eggs to make them hatch.
Tavuk yumurtalarının üzerinde oturarak onların yumurtadan çıkmalarını sağlar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I can't find an access hatch.
Girişi bulamıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. cover: deck, door
2. brood
3. breed: bear, brood, produce, incubate
4. plan: concoct, invent, contrive, design, devise, plot, project
5. line: shadedictionary extension
© dictionarist.com