Türkçe'de hazard

Telaffuz
f. tehlikeye atmak, riske sokmak, riske girmek, tehlikeye maruz kalmak, söylemek
i. risk, tehlike, şans, kumar, topu deliğe sokan vuruş

Örnek cümleler

- Replicants are either a benefit or a hazard .
- If they're a benefit, it's not my problem.
- Cumhuriyetçiler ya avantaj ya da risk.
- Eğer avantajlarsa, bu benim problemim değil.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
- There is no cause for alarm. This is a precautionary quarantine, due to a potential biological hazard.
- Alarm vermek için bir neden yok. Bu potansiyel biyolojik risklere karşı aldığımız tedbirsel bir karantina.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Overloaded power boards can be a fire hazard.
Aşırı yüklenmiş güç panoları bir yangın tehlikesi olabilir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is a hazard to your health.
Bu sağlığınız için bir tehlikedir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.
Bu ürünle birlikte optik aletlerin kullanımı göz tehlikesini artıracaktır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. danger: jeopardy, peril, risk
2. chance: accident, possibility, uncertainty, venture, fortuity, hap
3. doubt: uncertainty
4. gamble: offer, try, venture, stake, guess, speculate
5. risk: endanger, dare, imperil

© dictionarist.com