Türkçe'de human

Telaffuz
s. insan, insani, beşeri
i. insan, insanlık, insanoğlu

Örnek cümleler

A parrot can imitate human speech.
Bir papağan insan konuşmasını taklit edebilir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Parrots often imitate human speech.
Papağanlar çoğunlukla insan konuşmasını taklit eder.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Psychology deals with human emotions.
Psikoloji insan duygularıyla ilgilenir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Air like food is a basic human need.
Hava yemek gibi insanların temel ihtiyaçlarındandır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This bird can imitate the human voice.
Bu kuş insan sesini taklit edebilir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Human beings communicate in many ways.
insan oğlu birçok şekilde iletişim kurar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The laborers formed a human barricade.
işçiler bir insan barikatı kurdu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
No one can deprive of your human rights.
Kimse seni insan haklarından mahrum edemez.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Only human beings are capable of speech.
Sadece insan konuşma yeteneğine sahiptir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The human brain weighs about three pounds.
insan beyni yaklaşık üç paund ağırlığında.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. anthropological: anthropomorphic, manlike
2. mortal: rational, social
3. life: man, mortal, person, personage, soul, character, individual© dictionarist.com