Türkçe'de induced

Telaffuz
s. tesir edilmiş, uyarılmış, indüklenmiş

Örnek cümleler

Moderate exercise in the evening helps induce sleep.
Akşamları orta derecede egzersiz uyumaya yardım eder.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nothing could induce him to change his mind.
Hiçbir şey onun fikrini değiştirmek için onu ikna edemez.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The clerk induced her to buy the dress.
Memur elbiseyi alması için onu teşvik etti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

brought about or caused; not spontaneous: iatrogenic, evoked, elicited

dictionary extension
© dictionarist.com