Türkçe'de inflexible

Telaffuz
s. eğilmez, boyun eğmez, inatçı, kararlı

Örnek cümleler

Darling.. people think you're insensitive and inflexible, but I know you can be weak and tender as a child.
Canım, insanlar senin duyarsız ve inatçı olduğunu düşünüyorlar ama ben senin bir çocuk kadar güçsüz ve şefkatli olabileceğini biliyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Joan is completely inflexible, so she won't trade dates with you.
Joan oldukça inatçı biridir. Bu yüzden seninle tarihleri değiştirmeyecek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Your neck isn't spasming because you're inflexible.
Boynun, sen kaskatı olduğun için ağrımıyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have seen that nations made from wrought iron and totally inflexible, like Spain.
İspanya gibi bükülmez demirden yapılmış nice uluslar gördüm.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I think Tom is inflexible.
Sanırım Tom boyun eğmez.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm inflexible.
Ben esnek değilim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm not inflexible.
Sert değilim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom is inflexible.
Tom esnek değil.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom is quite inflexible.
Tom oldukça boyun eğmez.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We're inflexible.
Biz esnek değiliz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com