Türkçe'de lobbying

Telaffuz
i. lobi oluşturma

Örnek cümleler

I'll meet you in the lobby at three.
Saat üçte sizi lobide karşılayacağım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas asked Mary to wait in the lobby.
Nicholas Mary'nin lobide beklemesini rica etti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'll be waiting for you in the lobby.
Seni lobide bekliyor olacağım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Please come to the lobby by 7 o'clock.
Lütfen 7'ye kadar lobiye gel.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas asked Mary to meet him in the lobby.
Nicholas Mary'den onu lobide karşılamasını istedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have a friend waiting for me in the lobby.
Beni Lobide bekleyen bir arkadaşım var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom's mother chased Nicholas as he ran naked around the lobby.
Nicholas'ın annesi Nicholas'ı holde çıplak gezdiği için kovaladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What time should I come to the lobby tomorrow?
Yarın saat kaçta lobiye gelmeliyim?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There was a brass quintet playing in the lobby of the hotel.
Otelin lobisinde çalan beş kişilik bir bando vardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The lobby was totally empty.
Lobi tamamen boştu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
dictionary extension
© dictionarist.com