Türkçe'de located

Telaffuz
Yeri tayin edilmiş, tespit edilmiş, bulunan

Örnek cümleler

Our house is conveniently located.
Evimiz uygun şekilde konumlanmıştır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our farm is located in rural Nebraska.
Çiftliğimiz kırsal Nebraska'da yer almaktadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The park is located in the center of the city.
Park şehir merkezinde yer almaktadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our office is located the center of the city.
Ofisimiz şehrin merkezinde bulunur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our office is located in the center of the town.
Ofisimiz şehir merkezinde bulunuyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I think I have located the time and place of the next crime. If my forecast is correct, he will hit in an hour at the swimming pool.
Sanırım sıradaki suçun yerini ve zamanını buldum. Eğer tahminim doğru ise, bir saat içinde onu havuzunda vuracaktır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The company is located in the suburbs of Osaka.
ޞirket Osaka'nın banliyölerinde bulunmaktadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The village is located high up in the mountains.
Köy dağlarda yüksekte bulunmaktadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The post office is located in the center of the town.
Postane şehrin merkezinde yer almaktadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I became very nervous when I couldn't locate my passport.
Pasaportumu bulamadığımda çok sinirlendim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

situated in a particular spot or position: set, settled, situated, placed


dictionary extension
© dictionarist.com