Türkçe'de masculine

Telaffuz
s. erkek, erkek gibi, erkeğe ait, erkeksi, eril

Örnek cümleler

The radio announcer had a masculine voice.
Radyo spikerinin erkeksi bir sesi vardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Some women look more masculine than feminine.
Bazı kadınlar kadınsıdan daha çok erkeksi görünüyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Who knows, maybe it's a masculine thing.
Kim bilir, belki de bu erkeksi bir şeydir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Men like to look masculine.
Erkekler erkeksi görünmek isterler.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Every noun in Portuguese is either masculine or feminine.
Portekizcede her isim ya eril ya da dişildir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In dictionaries, "m.n." is abbreviation for masculine noun.
Sözlüklerde "m.n." eril isim için kısaltmadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The penis is one of the masculine sexual organs.
Penis, erkek cinsel organlarından biridir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. manly: brawny, muscular, robust, strong, brave, courageous, powerful
2. virile: male, potent, manly


© dictionarist.com