Türkçe'de monastery

Telaffuz
i. manastır

Örnek cümleler

At present I can't accept the holy charity of this monastery.
Şu anda bu manastırın kutsal bağışını kabul edemem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Meet me behind the Carmes-Deschaux Monastery at 2:00.
Carmes-Deschaux Manastırının arkasında saat 2'de buluşalım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I may well go to the monastery Like a bear, to slaughte calfs on the altar
Belki de bir ayı gibi, adak taşında buzağıları kesmek için manastıra gitsem iyi olur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I may well go to the monastery like a bear, to slaughter calves on the altar.
Ben de pekala bir ayı gibi manastıra gidip, kurban taşının üstünde danaları kesebilirim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
These monks live inside the monastery.
Bu rahipler manastırın içinde yaşar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of the Russian Federation performed by the Sretensky Monastery Choir.
Bayanlar ve baylar, Sretensky Manastırı Korosu tarafından icra edilen Rusya Federasyonu ulusal marşı için lütfen ayağa kalkın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Monks used to play tennis in monasteries.
Keşişler manastırlarda tenis oynarlardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
St. Benedict established his first monastery on top of Monte Cassino.
Aziz Benedict ilk manastırı Monte Cassino'nun tepesinde kurdu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We stopped at the monastery and went inside.
Biz manastırda durduk ve içeri girdik.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

refuge: abbey, retreat, convent, priory, cloister, nunnery, community


© dictionarist.com