Türkçe'de number

Telaffuz
f. saymak, numaralamak, hesaplamak, katmak, sayı saymak, içermek, katılmak, yaşında olmak
i. rakam, sayı, numara, miktar, adet, müzik parçası, tip, hoş şey

Örnek cümleler

At the bottom of this page is the page number.
Bu sayfanın en altında sayfa numarası var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Here are the numbers one through ten: 123456789 10
İşte birden ona kadarki sayılar: 12345678910
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There is a large number of people watching the game.
Çok sayıda insan oyunu seyrediyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The number on a coin is the date the coin was made.
Paraların üzerindeki sayı, paranın yapıldığı tarihi gösterir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I gave a fictitious phone number to the man I met at the party.
Partide tanıştığım adama uydurma bir telefon numarası verdim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
 Words begin with ABC. Numbers begin with 123. Music begins with do, re, mi, and friendship begins with you and me!
Alfabe ABC, sayılar 123, müzik do, re mi ile başlar, arkadaşlık ise sen ve benle.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Can you remember the number of the bus which was in front of the bank? 
Bankanın önündeki otobüsün numarasını hatırlıyabilir misiniz?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The train arrives at platform number 5.
Tren 5 numaralı platforma geliyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas has an unlisted phone number.
Nicholas'ın listeye yazılmamış bir telefon numarası var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Seven is said to be a lucky number.
Yedinin şanslı bir rakam olduğu söylenir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!dictionary extension
© dictionarist.com