Türkçe'de old-time

Telaffuz
s. eski zaman, eski

Örnek cümleler

It reminds me of the good old times.
O bana eski güzel zamanları hatırlatıyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
for old times' sake?
'eski günlerin' hatırı için?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It was good chatting like old times. Let's talk again some time.
Eski günlerdeki gibi sohbet etmek iyiydi. Bir ara yine konuşalım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Hearing this song after so long really brings back the old times.
Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Let's get together and talk about old times.
Buluşalım ve eski zamanlardan bahsedelim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Let's talk about old times.
Eski zamanlar hakkında konuşalım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom and Mary wanted to talk about old times.
Tom ve Mary eski zamanlar hakkında konuşmak istediler.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

old-fashioned: dated, antiquated, superannuated, obsolescent, obsolete, antique© dictionarist.com