Türkçe'de operational

Telaffuz
s. operasyon, çalıştırma, işletme, kullanıma hazır, hazır, harekât

Örnek cümleler

I'm finished. The program's written. We estimated SD-6 would have Echelon operational by midnight.
Hazırım. Program yazıldı. SD-6'nın gece yarısına kadar Echelon işletimine sahip olacağını tahmin ettik.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The three insurance funds, namely SSK, Emekli Sandigi and Bag-Kur, were merged under a sole body called the Social Security Institution (SSI) in 2007. The three insurance funds together cover around 81% of the population as of 2008. The system started to be fully operational at the beginning of 2008.
Üç farklı sosyal güvenlik kurumu olan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur, 2007 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı altında tek bir kurum bünyesinde birleştirilmiştir. 2008 yılı itibarıyla, söz konusu üç sosyal güvenlik kurumu, nüfusun yaklaşık % 81’ini kapsamaktadır. Yeni sistem, 2008 yılının başından itibaren tam anlamıyla işlerlik kazanmaya başlamıştır. 
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
VISUACT supports flexibly the varied environments and needs of our customers and offers a variety of operational procedures.
VISUACT çeşitli ortamları ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını esnek şekilde destekler ve operasyonel işlemleri sunar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

pertaining to a process or series of actions for achieving a result
fit or ready for use or service: useable, operable, usable, serviceable, functional
(military) of or intended for or involved in military operations: active, effective, fighting, combat-ready
being in effect or operation: in operation, operating, operative© dictionarist.com