Türkçe'de paper

Telaffuz
f. kâğıt kaplamak, duvar kâğıdı kaplamak, örtbas etmek, zımparalamak, bedava bilet dağıtmak
i. kâğıt, kâğıt para, evrak, rapor, gazete, bedava giriş bileti
s. kâğıt, kâğıt üzerinde kalan, geçersiz, önemsiz

Örnek cümleler

We use a paper clip to hold papers together.
Kağıtları birbirine tutturmak için klips kullanırız.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If Roy delivers the papers he will earn fifty cents.
Roy kağıtları yerlerine dağıtırsa elli sent kazanacak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If Roy delivers the papers he will get paid fifty cents.
Roy kağıtları yerlerine dağıtırsa ona elli sent ödeyeceğim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I drew a fine line on the paper.
Kağıda ince bir çizgi çizdim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I drew a thin line on the paper.
Kağıda ince bir çizgi çizdim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I bend one half of the paper over the other.
Kağıdın bir yüzünü, diğer yüzünün üzerine gelecek biçimde katlarım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ten paper plates cost one dollar.
On kağıt tabağın maliyeti bir dolar eder.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The paper didn't carry the story.
Gazete hikayeyi nakletmedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The teacher collected the papers.
Öğretmen kağıtları topladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Recycling paper is very important.
Kağıdı geri dönüştürmek çok önemlidir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. newspaper: journal, daily, tabloid, publication, daily journal
2. report: essay, article, composition, theme, exposition, writing
3. document: certificate, record, proof
4. commercial paper: note, certificate, draft, bill
5. hang wallpaper: hang, line, plaster, overlay, decoratedictionary extension
© dictionarist.com