Türkçe'de person

Telaffuz
i. adam, şahıs, kişi, tip, kimse, zat, birey, beden, vücut, karakter [tiy.]

Örnek cümleler

All the parts of a person or animal are its body.
İnsanların ve hayvanların organlarının tümüne beden denir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A braggart is a person who likes to brag.
Böbürlenen kimseler, kendilerini çok öven kimselerdir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If we brush a person it means we barely touch her as we are passing.
Bir kimsenin yanından hafifçe değerek geçersek, o kimseye sürtünmüş oluruz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A cobbler is also a person that mends shoes.
Ayakkabı tamircilerine kunduracı denir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She wasn’t a kind person.
Kibar biri değildi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When you love someone, it’s something; when someone loves you, it’s another thing. When you love the person who loves you back, it is everything!
Birini sevmeniz bir şeydir. Birinin sizi sevmesi de bir şeydir ama sizi seveni sevmeniz her şeydir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Love is when there are a million things you want to say to someone, but when they look you in eyes and hold you in arms, nothing in life matters other than being with that person at that moment.
Birisine bir şey söylemek istersiniz ama o gözlerinizin içine bakar ve ellerinizi tutar da o anda dünyada onunla beraber olmaktan başka hiçbir şey istemezsiniz ya, işte bu aşktır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Never play with the feelings of others because you may win the game but the risk is that you will surely lose the person for a life time.
Asla başkalarının duyguları ile oynamayın. Bu oyunu kazanabilirsiniz ancak karşıdaki insanı bir ömür boyu kaybedersiniz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Never try to find anything unique or special in a person, the day you lose that person forever – will be the day you realize that the person itself was unique!
Asla karşınızdakinde eşsiz ve özel bir şeyler aramayın. O insanı sonsuza dek kaybettiğiniz gün aynı zamanda o insanın aslında ne kadar eşsiz olduğunu fark ettiğiniz gün olacaktır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Hugs are to pull two people together, but why is that you can never see the other person’s expression when it happens? Because some great moments are meant to be felt.
Sarılmak iki insanı birleştirir. Sarıldığımızda diğer insanın yüzünü göremememizin sebebi hayattaki böyle bazı eşsiz anların sadece hissedilmek için var olmasıdır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. character: part, role
2. individual: human, human being, man, one, personage, somebody© dictionarist.com