Türkçe'de ponder

Telaffuz
f. iyice düşünmek, kafa yormak, kafa patlatmak, düşünüp taşınmak, ölçüp tartmak, ölçüp biçmek

Örnek cümleler

She pondered the question for a while.
Soruyu bir süre düşünüp taşındı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We all pondered over what had taken place.
Hepimiz ne olduğunu düşünüp taşındık.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Let's ponder that for a moment.
Onu bir an için düşünelim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom was probably pondering something.
Tom galiba bir şeyler düşünüp duruyordu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom pondered his next move.
Tom onun sonraki hamlesini düşünüp taşındı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

think about: consider, contemplate, reflect on, deliberate, conceive, meditate, discussdictionary extension
© dictionarist.com