Türkçe'de preceding

Telaffuz
s. önceki, önce gelen

Örnek cümleler

Not is the general declarative form of no, indicating a negation of a related statement which it usually precedes.
Değil, genellikle önde gelen ilgili bir ifadenin reddini gösteren, hayır'ın genel ifade şeklidir .
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Your reputation precedes you.
Sizin itibarınız önde gelir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In English the verb precedes the object.
İngilizcede yüklem nesneden önce gelir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Lightning precedes thunder.
Şimşek gök gürültüsünden önce gelir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The essential points of my argument have been expressed in the preceding pages.
Benim görüşümün temel noktasını önceki sayfalarda ifade ettim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The flash of lightning precedes the sound of thunder.
Şimşeğin ışığı gök gürültüsünün sesinden önce gelir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The index advanced to 120.5, up 4% from the preceding month.
Endeks 120.5'e yükseldi, bir önceki aya göre %4 fazla.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The index rose 4% from the preceding month.
Endeks bir önceki aya göre % 4 yükseldi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The preceding month was very rainy.
Önceki ay çok yağışlıydı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

former: antecedent, prior, past, foregoing, anterior, elapsed, gone bydictionary extension
© dictionarist.com