Türkçe'de previous

Telaffuz
s. önceki, eski, sabık, evvelki, geçmiş, zamanından önce olan

Örnek cümleler

I had lost a camera the previous day.
Önceki gün bir fotoğraf makinesi kaybetmiştim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would like to retract my previous statement.
Önceki ifademi geri almak istiyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm sorry but I have a previous appointment for tomorrow.
Üzgünüm ama yarın için daha önceden verilmiş bir randevum var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He said he had come to Japan the previous week.
Geçen hafta Japonya'ya geldiğini söyledi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He said that he had met her on the previous day.
Onunla evvelsi gün görüştüğünü söyledi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The previous owners of our house moved to Liverpool.
Bizim evin önceki sahipleri Liverpool'a taşındı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I believe I mentioned in my previous letter that I was an engineer in an international company.
Bir önceki mektubumda, uluslar arası bir şirkette mühendis olduğumdan bahsettiğime inanıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The application should be able to roll back the install at failure and restore the machine to its previous state.
Uygulama, eğer başarısız olursa yükleme işlemini geri alabilmeli ve makineyi eski durumuna döndürebilmelidir
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We have testimony from a previous witness, one Willi Cicci.
Daha önceki tanıklardan, Willi Cicci'nin ifadesini dinledik.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
- I may add that the handwriting is exactly the same as in the previous letters. This clears Marie Corbin entirely. Doesn't it, doctor?
- Elyazısının önceki mektupla tamamen aynı olduğunu da ekleyebilirim. Bu da Marie Corbin'i tamamen temize çıkarıyor. Değil mi doktor?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. premature: unwarranted, inopportune, unfounded, untimely
2. earlier: antecedent, foregoing, former, preceding, prior© dictionarist.com