Türkçe'de project

Telaffuz
f. tasarlamak, planlamak, projesini hazırlamak, fırlatmak, atmak, yansıtmak, iz düşürmek, çıkıntı oluşturmak, çıkık olmak
i. proje, tasarı, plan

Örnek cümleler

We will have finished the project in April.
Nisan’da projeyi bitirmiş olacağız.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have been working on this same project since October.
Ekim’den beri, bu aynı proje üzerinde çalışıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It's essential that the project should not be delayed any further.
Asıl olan bu projenin daha fazla gecikmemesidir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The project was a complete failure.
Proje tam bir hataydı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He had a lot to do with that project.
O proje ile ilgili yapacak çok işi vardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas explained the project to Mary.
Nicholas Mary'ye projeyi açıkladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You will have to join the project.
Projeye katılmak zorunda kalacaksın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The company abandoned that project.
ޞirket o projeden vazgeçti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They worked jointly on this project.
Onlar bu projede beraber çalıştılar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I briefed my boss on the new project.
Yeni proje ile ilgili patronuma bilgi verdim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!dictionary extension
© dictionarist.com