Türkçe'de reduction

Telaffuz
i. indirim, düşürme, azalma, düşüş, dönüştürme, haline getirme, ayırma, indirgeme, iskonto, ergime, boyun eğdirme, negatifi zayıflatma, küçültme, küçültülmüş resim, yerine oturtma [tıp.]

Örnek cümleler

He advocated the reduction of taxes.
Vergilerin azaltılmasını savundu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It's not porn. It's a Web site about breast reduction surgery.
Porno değil. Göğüs küçültme ameliyatıyla ilgili bir internet sayfası.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nothing. I-I just suggested that Chelsea's back pain might benefit from breast reduction surgery.
Hiçbir şey. Göğüs küçültme ameliyatının Chelsea'nin sırt ağrısına iyi gelebileceğini önerdim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It's not porn. It's a Web site
about breast reduction surgery.
Porno değil. Göğüs küçültme ameliyatıyla
ilgili bir internet sayfası.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We cannot offer a further price reduction under the current circumstances.
Biz, mevcut koşullar altında daha fazla fiyat indirimi teklif edemeyiz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He advocated reduction of taxes.
O, vergilerin azaltılmasını savundu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There's been a reduction in personnel at our factory.
Fabrikamızdaki personelde bir azalma oldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We protested against the reduction in wages.
Biz ücretlerin azaltılmasını protesto ettik.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We would ask you to give us a price reduction of 5%.
Bize %5'lik bir fiyat indirimi vermenizi istiyoruz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!dictionary extension
© dictionarist.com